O Kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Naszym celem jest zapewnienie Państwu rzetelnej i skutecznej pomocy w podejmowaniu trudnych decyzji. Dzięki nam zaoszczędzicie Państwo czas, pieniądze i zwiększycie swoje szanse na osiągnięcie sukcesu. Wyróżniamy się zarówno wysokim poziomem merytorycznym świadczonych usług, jak również zaangażowaniem w prowadzone sprawy i terminowością.
 
Kancelaria świadczy usługi z zakresu wszystkich gałęzi prawa. Specjalizujemy się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie publicznym, prawie rodzinnym, prawie karnym, prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym, a także postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Posiadamy również doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę obywateli Ukrainy przebywających na Terytorium Rzeczpospolitej, jak również Spółek będących własnością podmiotów ukraińskich. Kancelaria udziela również kompleksowej pomocy prawnej polskim podmiotom gospodarczym (osobom prowadzącym działalność gospodarczą) oraz spółkom działającym na Ukrainie. W zakresie naszych usług znajdują się sprawy cywilne, handlowe, pracownicze, jak również usługi związane z relacjami państwo (organy państwa) – przedsiębiorca. Oferujemy również szeroki wachlarz usług związanych z bezpieczeństwem biznesu na rynku ukraińskim.

Klientom indywidualnym (rodzinom) oferujemy usługi abonamentowe. W ramach tej usługi Kancelaria świadczy stałe doradztwo prawne w sprawach rodzinnych, konsumenckich, sprawach związanych z zawieraniem wszelkich umów i spraw administracyjnych.