Zespół

PARTNERZY

Adwokat  Tomasz Pado
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2002).
Studia ukończył z oceną bardzo dobrą. Egzamin adwokacki w 2008 roku zdał również na ocenę bardzo dobrą.
Do 2011 r. asystent w Katedrze Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Saragossie.
Specjalizacja: prawo administracyjne, prawo gospodarcze, postępowanie administracyjne, postępowanie przed sądami administracyjnymi, prawo samorządu terytorialnego – kompleksowa obsługa w sprawach związanych z procesami inwestycyjnymi w zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń, zezwoleń, koncesji.


Adwokat Lucyna Różycka-Zimniak

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Studia ukończyła z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem. Aplikację adwokacką odbywa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Specjalizacja: prawo karne, prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe, postępowanie administracyjne, postępowanie przed sądami administracyjnymi.


Adwokat Paulina DąbekWSPÓŁPRACOWNICY

Aplikant Malwina Milewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia ukończyła z oceną bardzo dobrą. Aplikacje adwokacką odbywa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizacja: prawo karne i karnoskarbowe, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe.

 

Bernadeta Stolarska

Dyrektor Sekretariatu

 

Praca i staż  
Aplikanci i studenci zainteresowani pracą lub odbyciem stażu w kancelarii powinni wysyłać CV lub życiorys pocztą elektroniczną.